שאלון התאמה להלוואה

loan-leads - yuval-arnon
  • פרטי התקשרות
  • פרטי הבקשה
  • אפיון לקוח

פרטי המפנה


פרטי לווה א


פרטי לווה ב


מה הלקוח מבקש לעשות?


הלוואות


היסטוריית אשראי


דויד ראובינוף

הנדלניסט

קובי דהאן

בעל העניין החשוב

עמיחי סדן

בחור חשוב ורציני

נתי שיוביץ

כ-15 שנות ניסיון בלהיות קינג