בקשה לבחינת החזרי מס

יש להעלות את המסמכים, למלא את הפרטים ולחתום בטפסים מטה.

לנוחיותכם, חילקנו את התהליך לשלושה חלקים.

לאחר מילוי הפרטים במלואם, אנו נעבד את הבקשה וניצור קשר בהקדם האפשרי.

העלאת מסמכים החזרי מס

הנדון: הכנת דו”ח על הכנסות לשנת המס 2023

  1. בהקשר להכנת דו”ח על הכנסות לשנת המס 2023 הריני להצהיר כדלקמן:
  2. ידוע לי כי האחריות הראשונית והבלעדית לנכונות הדו”ח חלה עליי בלבד.
  3. לא היו לי כל הכנסות נוספות, בארץ ובחו”ל, פרט להכנסות עליהן הצהרתי בדו”ח הנ”ל החתום על ידי.
  4. לא היו כל אירועים נוספים היכולים להשפיע על חבותי במס הכנסה ואשר לא הובאו לידיעתך.
  5. ידוע לי כי ערכת את הדו”ח הנ”ל בהתאם לנתונים שנמסרו לך על ידי ואין לך כל ידיעה בדבר נכונות או אי נכונות הנתונים.
  6. כל הקבלות המקוריות בגין התרומות שהועברו אלייך לצורך עריכת הדוח השנתי נמצאות אצלי כך שבמידת הצורך אוכל להמציא אותן.(אם רלוונטי)

 

בכבוד רב,

goola_logo-01 9

כל הזכויות שמורות ל- goola | 2023 | תקנון אתר | מדיניות פרטיות

דויד ראובינוף

הנדלניסט

קובי דהאן

בעל העניין החשוב

עמיחי סדן

בחור חשוב ורציני

נתי שיוביץ

כ-15 שנות ניסיון בלהיות קינג